BIP

BIP

Medyczny Portal Informacyjny

Starostwo Powiatowe w Kielcach

 

Inplamed

inplamed województwa świętokrzyskiego

UE

UE

Adres

 • Nasz adres
  Szpital Powiatowy w Chmielniku
  ul. Kielecka 1-3
  26-020 Chmielnik
  województwo świętokrzyskie
 •  

Kontakt Biuro

 

 • Administracja
  tel./fax: 41 354 21 36

 

Alergologia

tel. 41 354 21 36 wew. 159

 •  
 • Izba przyjęć
  tel. 41 354 20 17
 •  
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
  tel. 41 354 43 90
 •  
 • Oddział Chirurgiczny
  tel. 41 354 24 79
 •  
 • Rejestracja do Poradni
  tel. 41 354 30 23

Histora powstania Szpitalnego Systemu Informatycznego

Dostępność:

Pierwsze komputery pojawiły się w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku pod koniec ubiegłego stulecia jako elementy systemu Rejestru Usług Medycznych – były to kilka stacji roboczych wraz z jednostką mającą pełnić rolę serwera.

Wykonano wówczas okablowanie strukturalne prostej sieci komputerowej z sześcioma punktami dostępu. Ostatecznie system RUM nie został wdrożony. Zainstalowane na komputerach oprogramowanie pozwoliło na wykonywanie sprawozdawczości i rozliczeń z wykonywanych świadczeń medycznych, pomocne było w tworzeniu dokumentacji medycznej, a w części administracyjnej umożliwiało prowadzenie księgowości oraz obsługę kadrowo-płacową.

Poszczególne aplikacje pochodziły od różnych producentów, korzystały z własnych zestawów danych i nie były przystosowane do pracy w sieci. Mimo to wykorzystano istniejące okablowanie i uruchomiono prostą sieć komputerową, stopniowo ją rozbudowywano, uzupełniając serwerem plików, świadczącym jednocześnie usługę dostępu do internetu.

W 2008 roku w Szpitalu wdrożono system informatyczny obsługujący pracownię RTG i USG (RIS) aplikację typu webowego. Odtąd wszystkie informacje (poza obrazami) dotyczące badań USG i RTG stały się dostępne dla uprawniowego personelu szpitala bez ograniczeń czasowych, a ich wyszukiwanie stało się znacznie łatwiejsze i szybsze.

W 2009 roku wdrożono moduł ruchu chorych obejmujący Izbę Przyjęć, oddziały szpitalne i ZOL. W dalszym ciągu były to jednak systemy niezależne, nie połączone ze sobą, wymagające tworzenia własnych, oddzielnych baz danych dla tych samych pacjentów.

W trakcie obserwacji dotychczasowego działania systemów informatycznych oraz widząc korzyści z ich wdrożnienia w przetwarzaniu informacji i jednocześnie niedogodności wynikające z braku integracji tworzono koncepcję wdrożenia zintergrowanego systemu informatycznego, który stanowiłby swoisty "układ nerwowy" Szpitala. Szansa pojawiła się w roku 2011, kiedy w ramach RPO Szpital uzyskał środki finansowe na informatyzację i wdrożenie e-usług medycznych. W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę projektu.

W 2012 roku ostatecznie wdrożono i uruchomiono zintegrowany Szpitalny System Informatyczny (SSI) obemujący zarówno część "białą": Izbę Przyjęć, oddziały szpitalne, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, laboratorium, poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne, statystykę medyczną, aptekę szpitalną oraz e-usługi jak i część "szarą": finanse i księgowość, kadry i płace, dział administracyjno-techniczny, zamówienia publiczne, gospodarkę magazynową. W ramach wdrożenia dokonano integracji z system obsługi pracowni RTG i USG. Uruchomiony SSI umożliwia prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących wszystkich zdarzeń medycznych z zakresu diagnostyki, terapii, pielęgnacji, jak również zarządzanie zasobami Szpitala i nadzór nad infrastrukturą. W miarę gromadzenia informacji będzie możliwe również dokonywanie w czasie rzeczywistym analiz, pozwalających na optymalizację zarządzania.

Marek Czerwaty Dyrektor ds Medycznych Szpitala Powiatowego w Chmielniku

Udostępnij