Część administracyjna Szpitalnego Systemu Informatycznego

Szpitalny System Informatyczny oprócz części medycznej i laboratoryjnej (białej) obejmuje także cześć administracyjną (szarą).

„Celem systemu Finansowo-Księgowego-Kosztowego jest:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych podmiotu,

- szczegółowa analiza kosztów w układzie rodzajowym, w układzie miejsc ich powstawania oraz według jednostek kalkulacyjnych.

System dostosowany jest do wymogów ewidencyjnych i sprawozdawczych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Jest doskonałym narzędziem dla kadry menadżerskiej wspierającym podejmowanie decyzji w dziedzinie ochrony zdrowia. Umożliwia opracowanie wskaźników i informacji będących podstawą negocjowania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. System umożliwia również połączenie innych modułów z systemem FKK, co pozwala na powielanie pewnych funkcjonalności w dwóch miejscach systemu.”

Zdzisława Pająk Główna Księgowa

Zdzisława Pająk Główna Księgowa

Edyta Wesołowska Zastępca Głównej Księgowej

 

Fot. Sebastian Papucki

 

 

Udostępnij