BIP

BIP

Medyczny Portal Informacyjny

Starostwo Powiatowe w Kielcach

 

Inplamed

inplamed województwa świętokrzyskiego

UE

UE

Adres

 • Nasz adres
  Szpital Powiatowy w Chmielniku
  ul. Kielecka 1-3
  26-020 Chmielnik
  województwo świętokrzyskie
 •  

Kontakt Biuro

 

 • Administracja
  tel./fax: 41 354 21 36

 

Alergologia

tel. 41 354 21 36 wew. 159

 •  
 • Izba przyjęć
  tel. 41 354 20 17
 •  
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
  tel. 41 354 43 90
 •  
 • Oddział Chirurgiczny
  tel. 41 354 24 79
 •  
 • Rejestracja do Poradni
  tel. 41 354 30 23

Oddział Alergologiczny, Poradnia Alergologiczna

Dostępność:

 

Informujemy, że kontynuowane jest leczenie pacjentów w pełnym zakresie na Oddziale Alergologii i w Poradni Alergologicznej Szpitala Powiatowego w Chmielniku.

W dalszym ciągu wykonujemy zadania  z zakresu pełnej diagnostyki alergologicznej i pełnego leczenia w tym zakresie

Realizujemy następujące programy lekowe:

-   leczenie chorych z  atopowym  zapaleniem  skóry,

-   leczenie chorych z ciężką postacią  astmy,

- leczenie chorych z nawracającymi napadami dziedzicznego obrzęku naczyniowo- ruchowego.

Prowadzimy odczulanie pacjentów. 

 

   Od dnia  01 marca 2024 roku, funkcję kierownika Oddziału Alergologicznego sprawuje

Pani dr nauk medycznych Małgorzata Czarny- Działak

 

Grzegorz Piwko

Dyrektor Szpitala

Przypominamy o możliwości rejestracji poprzez portal MPI

Dostępność:
Oprócz tradycyjnej rejestracji przy okienku istnieje również możliwość rejestracji przez portal MPI przypominamy o takiej możliwości.
 
Osoby pierwszorazowe, które rejestrują się do poradni po raz pierwszy i takie, którym minęło dwa lata od ostatniej wizyty w poradniach specjalistycznych neurologicznej, ortopedycznej, pulmonologicznej, kardiologicznej i alergologicznej powinny zarejestrować się w rejestracji poradni osobiście, nie mogą korzystać z portalu MPI, ponieważ powinny dopełnić formalności wizyty pierwszorazowej. Po rejestracji wizyty pierwszorazowej będzie można założyć konto MPI.
 
Pozostałe osoby mogą swobodnie zakładać konta MPI i je aktywować.
 
Aby mieć możliwość wyboru teminu w portalu MPI, trzeba założyć konto. Po założeniu konta należy udać się do rejestracji celem aktywacji konta MPI.
 
Po poprawnej aktywacji przez rejestratorkę możemy po zalogowaniu na konto rezerwować sobie wizyty do specjalistów online.
 

Aby założyć konto trzeba wejść na stronę szpital-chmielnik.pl następnie odnaleźć link z logo MPI — Medyczny Portal Informacyjny:

 

 

Po kliknięciu wybieramy "MPI - rejestracja nowego pacjenta" jak na rysunku.

Następnie uzupełniamy swoje dane. Dane będą weryfikowane podczas wizyty w rejestracji poradni w celu aktywacji konta.
 
Należy podać wszystkie dane a preferowany kanał komunikacji ustawić na e-mail.
 
Hasło należy zapamiętać, gdyż służy do logowania na konto, na którym można rezerwować wizyty przez portal MPI.
 

Trzeba uważnie przeczytać oświadczenia oraz regulaminy i zaznaczyć do akceptacji. Po uzupełnieniu formularza i akceptacji oświadczeń i regulaminów zakładamy konto klikając w przycisk "Utwórz Konto". Teraz zostaje tylko odwiedzić rejestrację i poinformować rejestratorkę o założeniu konta i poprosić o aktywację konta. Uwaga osoba aktywująca konto zapyta o dane z formularza rejestracyjnego imię, nazwisko, pesel.

Po aktywacji dostajemy uprawnienia do rezerwacji terminów do lekarzy specjalistów.

 

Nowy numer rejestracja do Poradni Alergologicznej i na Oddział Alergologii

Dostępność:

Od dnia 26.10.2023 rusza rejestracja do Poradni Alergologii oraz na Oddział Alergologii pod nowym numerem wewnętrznym 159. Informujemy że poprzedni numer nie jest już obsługiwany w tym zakresie.

Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców ...

Dostępność:

Program pn.: „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności” realizowany jest od 2007 roku i skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wszystkie świadczenia dla osób niepełnosprawnych uczestniczących w Programie są bezpłatne. W roku 2023 Program finansowany jest z budżetu Powiatu Kieleckiego i Miasta Kielce. 

Celem Programu jest szybkie umożliwienie aktywizacji zawodowej i społecznej osób, które utraciły sprawność organizmu oraz przyspieszenie procesu ich adaptacji poprzez wspieranie przedsięwzięć zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności.

Głównym realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Usług Medycznych z siedzibą w Kielcach przy ul. Żelazna 35.

Realizacja Programu w PCUM odbywa się poprzez wykonywanie szeregu zabiegów rehabilitacyjnych (np.: laser, krioterapia, elektroterapia, pole magnetyczne, ultradźwięki, ćwiczenia w obciążeniu, ćwiczenia indywidualne, masaż klasyczny i wiele innych), dostosowanych do rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Zabiegi wykonywanie są na I piętrze w budynku niskim PCUM, od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 – 16:00), nr.tel. (41) 34 70 370 lub (41) 34 70 371.

W ramach programu wykonywane są badania w kierunku osteoporozy  (densytometria). Rejestracja pod numerem telefonu (41) 34 70 342.

W ramach działającej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego osoby niepełnosprawne mogą wypożyczyć sprzęt do rehabilitacji w warunkach domowych. Wypożyczalnia wyposażona jest między innymi w: wózki inwalidzkie, rowerki rehabilitacyjne, podpórki-balkoniki, lampy Solux, rotory, kule, stepery. Znajduje się ona w głównym budynku PCUM, czynna jest w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach od 10:00 do 12:00.

Na podstawie odrębnej umowy PCUM z uczestniczącą w Programie Gminą Powiatu Kieleckiego i pośrednictwem Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, PCUM dowozi osoby niepełnosprawne własnym transportem na zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne.

 

 

https://www.pcum.pl/index.php?url=artykul&id=23