Cześć laboratoryjna Szpitalnego Systemu Informatycznego

Dostępność:

Rola systemu informatycznego w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym.

„System informatyczny w laboratorium podniósł poziom szeroko pojętej obsługi pacjenta, obieg zleceń, precyzji  wykonywanych  badań, kontroli jakości uzyskanych wyników,  usprawnił czynności o charakterze administracyjnym.

Wdrożenie systemu informatycznego pozwoliło wprowadzić procedury zgodne z normami ISO w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, usprawniło komunikację z kontrahentami i pacjentami, skróciło czas oczekiwania na wynik badania.

Kompleksowa informatyzacja dała narzędzie kontroli nad próbką począwszy od momentu przyjęcia zlecenia na wykonanie badania, przez procesy przedanalityczne i analityczne aż do zatwierdzenia wyników, wydania ich zleceniodawcy  po rozliczenia finansowe z kontrahentami.

Wyniki badań wychodzące z laboratorium są sprawozdaniem z całego procesu analitycznego od momentu zlecenia badania do jego wykonania i wydruku, odpowiadają Rozporządzeniu Ministra Zdrowia o standardach jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych.”

Paulina Kwas kierownik Laboratorium Diagnostycznego

Udostępnij