BIP

Medyczny Portal Informacyjny

Starostwo Powiatowe w Kielcach

 

Inplamed

inplamed województwa świętokrzyskiego

Adres

 • Nasz adres
  Szpital Powiatowy w Chmielniku
  ul. Kielecka 1-3
  26-020 Chmielnik
  województwo świętokrzyskie
 •  

Kontakt Biuro

 

 • Administracja
  tel./fax: 41 354 21 36
 •  
 • Izba przyjęć
  tel. 41 354 20 17
 •  
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
  tel. 41 354 43 90
 •  
 • Oddział Chirurgiczny
  tel. 41 354 24 79
 •  
 • Rejestracja do Poradni
  tel. 41 354 30 23

Szpital Powiatowy w Chmielniku poszukuje kandydatów na stanowisko: pielęgniarka pielęgniarz

Szpital Powiatowy w Chmielniku poszukuje kandydatów na  stanowisko: pielęgniarka/ pielęgniarz  

 

Miejsce wykonywania pracy:Chmielnik, ul. Kielecka 1-3

pełny wymiar czasu pracy

umowa o pracę

Czytaj więcej...

Szpital Powiatowy w Chmielniku poszukuje osoby na stanowisko pracownika ds. kadr i płac

Szpital Powiatowy w Chmielniku  poszukuje  osoby

na stanowisko pracownika ds. kadr i płac

Osoba zatrudniona na tym stanowisku zajmuje się kompleksową obsługą kadrowo-płacową pracowników.

Miejsce pracy: Chmielnik
Zadania:

·       Prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z zatrudnieniem i zwalnianiem pracownika oraz w trakcie jego zatrudnienia

·       Ewidencjonowanie, kontrola i rozliczanie czasu pracy

·       Ewidencjonowanie i rozliczanie absencji chorobowych, urlopowych i związanych z rodzicielstwem

·       Sporządzanie list płac

·       Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach (w tym ZUS Rp-7)

·       Przygotowywanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych

·       Sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej z ZUS

·       Sporządzanie deklaracji dot. PIT

·       Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wymagania:

·       Kilkuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze kadrowo - płacowym

·       Wykształcenie min. średnie lub wyższe (preferowane kierunki: zarządzanie personelem, administracja, ekonomia)

·       Bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz przepisów podatkowych

·       Umiejętność obsługi programu Płatnik

·       Dobra znajomość obsługi komputera oraz programów MS Word i Excel

·       Mile widziana praktyczna znajomość programu InfoMedica Kadry - Płace

Oferujemy:

·       Pracę w stabilnej firmie

·       Kursy szkoleniowe

·       Umowę o pracę

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie lub złożenie osobiście dokumentów w terminie do dnia  22 września 2017  r. do godz. 9:00, na adres:

                                                     Szpital Powiatowy w Chmielniku

                                                     26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1-3

                                                     Samodzielne Stanowisko ds. Pracowniczych,

                                                     z dopiskiem: oferta pracy – pracownik ds. kadr i płac

Informacje telefoniczne pod nr  41- 354-21-36  wewn. 137

 

Inne informacje:

•            Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Szpitala).

•            Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.

Rozmowy wstępne z kandydatami rozpoczną  się w dniu 22 września 2017 roku od godz. 13:00, a zakwalifikowani kandydaci zostaną o tym poinformowani.

 

 

Chmielnik, dnia 12 września 2017 roku