BIP

Medyczny Portal Informacyjny

Starostwo Powiatowe w Kielcach

 

Inplamed

inplamed województwa świętokrzyskiego

Adres

 • Nasz adres
  Szpital Powiatowy w Chmielniku
  ul. Kielecka 1-3
  26-020 Chmielnik
  województwo świętokrzyskie
 •  

Kontakt Biuro

 

 • Administracja
  tel./fax: 41 354 21 36
 •  
 • Izba przyjęć
  tel. 41 354 20 17
 •  
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
  tel. 41 354 43 90
 •  
 • Oddział Chirurgiczny
  tel. 41 354 24 79
 •  
 • Rejestracja do Poradni
  tel. 41 354 30 23

Szpital Powiatowy w Chmielniku poszukuje kandydatów na stanowisko: pielęgniarka pielęgniarz

Szpital Powiatowy w Chmielniku poszukuje kandydatów na  stanowisko: pielęgniarka/ pielęgniarz  

 

Miejsce wykonywania pracy:Chmielnik, ul. Kielecka 1-3

pełny wymiar czasu pracy

umowa o pracę lub umowa zlecenie

 

Główne obowiązki:

·         pielęgnowanie chorych

·         udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia

·         podawanie leków

·         planowanie opieki indywidualnego pacjenta

·         pobieranie materiałów do badań diagnostycznych

·         prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej i nadzór nad nią

·         edukowanie pacjentów i rodziny

·         przestrzeganie praw pacjenta i etyki pielęgniarskiej

 

Wykształcenie: minimumśrednie wykształcenie pielęgniarskie

 

Wymagania konieczne:

·         prawo wykonywania zawodu

 

Wymagania pożądane:

·         doświadczenie z obsługą oprogramowania medycznego

·         znajomość aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia

·         umiejętność pracy zespołowej oraz organizacji pracy własnej

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • list motywacyjny i CV, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie lub złożenie osobiście dokumentów w terminie do dnia  20 października 2016  r. do godz. 9:00, na adres:

Szpital Powiatowy w Chmielniku

26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1-3

Samodzielne Stanowisko ds. Pracowniczych,

z dopiskiem: oferta pracy - DSSP/3/16

 

Informacje telefoniczne pod nr  41- 354-21-36  wewn. 137

 

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Szpitala).
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Rozmowy wstępne z kandydatami rozpoczną  się w dniu 21 października 2016 roku od godz. 10:00, a zakwalifikowani kandydaci zostaną o tym poinformowani.

Szpital Powiatowy w Chmielniku poszukuje kandydatów na stanowisko: pielęgniarka pielęgniarz

Miejsce wykonywania pracy:Chmielnik, ul. Kielecka 1-3

pełny wymiar czasu pracy

umowa o pracę lub umowa zlecenie

 

Główne obowiązki:

·         pielęgnowanie chorych

·         udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia

·         podawanie leków

·         planowanie opieki indywidualnego pacjenta

·         pobieranie materiałów do badań diagnostycznych

·         prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej i nadzór nad nią

·         edukowanie pacjentów i rodziny

·         przestrzeganie praw pacjenta i etyki pielęgniarskiej

 

Wykształcenie: minimumśrednie wykształcenie pielęgniarskie

 

Wymagania konieczne:

·         prawo wykonywania zawodu

 

Wymagania pożądane:

·         doświadczenie z obsługą oprogramowania medycznego

·         znajomość aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia

·         umiejętność pracy zespołowej oraz organizacji pracy własnej

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • list motywacyjny i CV, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie lub złożenie osobiście dokumentów w terminie do dnia  22 kwietnia 2016  r. do godz. 9:00, na adres:

Szpital Powiatowy w Chmielniku

26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1-3
 

Samodzielne Stanowisko ds. Pracowniczych,

 

z dopiskiem: oferta pracy - DSSP/1/16

 

Informacje telefoniczne pod nr  41- 354-21-36  wewn. 137

 

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Szpitala).
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Rozmowy wstępne z kandydatami rozpoczną  się w dniu 22 kwietnia 2016 roku od godz. 12:00, a zakwalifikowani kandydaci zostaną o tym poinformowani.

 

Chmielnik, dnia 11 kwietnia 2016 roku

Szpital Powiatowy w Chmielniku poszukuje kandydata na stanowisko Kierownika Pracowni Fizjoterapii

Miejsce wykonywania pracy:Chmielnik, ul. Kielecka 18

pełny wymiar czasu pracy

umowa o pracę

 

Główne obowiązki:

·       zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wykonywanych w pracowni zabiegów rehabilitacyjnych zgodnie z możliwościami szpitala

·       organizowanie prawidłowego przepływu informacji związanej z procesem rehabilitacji

·       zapewnienie polityki personalnej gwarantującej odpowiedni poziom usług

·       organizacja szkoleń personelu i praktykantów

·       zapewnienie prawidłowego prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i miejscowymi potrzebami

·       bieżący nadzór nad wykonywaną pracą

·       wykonywanie zabiegów

·       rozpatrywanie skarg i wniosków

·       przestrzeganie praw pacjenta i etyki zawodowej

 

Wymagania konieczne:

Kierownik komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego musi spełniać jeden z poniższych warunków:

·       wyższe wykształcenie medyczne w zawodzie fizjoterapeuty i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie rehabilitacji oraz 5 letni staż pracy w zawodzie

·       wyższe wykształcenie medyczne w zawodzie fizjoterapeuty i specjalizacja I stopnia w dziedzinie rehabilitacji oraz 7 letni staż pracy w zawodzie

 

Wymagania pożądane:

·       doświadczenie z obsługą oprogramowania medycznego

·       znajomość aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia

 

Wymagane dokumenty:

·       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

·       kopie dokumentów potwierdzających wymagania konieczne

·       list motywacyjny i CV, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie lub złożenie osobiście dokumentów w terminie do dnia 28 kwietnia 2016  r. do godz. 9:00, na adres:

Szpital Powiatowy w Chmielniku

26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1-3
Samodzielne Stanowisko ds. Pracowniczych,

 

z dopiskiem: oferta pracy - DSSP/2/16

 

Informacje telefoniczne pod nr  41- 354-21-36  wewn. 137

 

Inne informacje:

·       Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Szpitala).

·       Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Rozmowy wstępne z kandydatami rozpoczną  się w dniu 29 kwietnia 2016 roku od godz. 10:00, a zakwalifikowani kandydaci zostaną o tym poinformowani.

 

Chmielnik, dnia 11 kwietnia 2016 roku