BIP

Medyczny Portal Informacyjny

Starostwo Powiatowe w Kielcach

 

Inplamed

inplamed województwa świętokrzyskiego

Adres

 • Nasz adres
  Szpital Powiatowy w Chmielniku
  ul. Kielecka 1-3
  26-020 Chmielnik
  województwo świętokrzyskie
 •  

Kontakt Biuro

 

 • Administracja
  tel./fax: 41 354 21 36
 •  
 • Izba przyjęć
  tel. 41 354 20 17
 •  
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
  tel. 41 354 43 90
 •  
 • Oddział Chirurgiczny
  tel. 41 354 24 79
 •  
 • Rejestracja do Poradni
  tel. 41 354 30 23

Przesunięcie terminu składania ofert

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

DOTYCZĄCEGO KONKURU NA ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Dotyczy: postępowania konkursowego ogłoszonego przez Szpital Powiatowy w Chmielniku na „Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku” – znak sprawy 4/432/01/2015.

            Szpital Powiatowy w Chmielniku informuje, że zgodnie z zapisami w Dziale III pkt. 4 Specyfikacji Warunków Konkursu Ofert przesuwa termin składania ofert na dzień 15 października 2015 r., godzina 10.00, otwarcie 10.30. 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Przedłużenie_terminu.pdf)Przedłużenie_terminu.pdf 185 Kb

Konkurs na świadczenie usług medycznych

OGŁOSZENIE
 
Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 r. nr 112, poz. 654) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych )Dz. U. z 2015 r., poz. 581) Szpital Powiatowy w Chmielniku ogłasza konkurs na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i zaprasza do składania ofert.
 
PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:   Badania laboratoryjne
 
PRZEWIDYWANY CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY:
Umowa zostanie zawarta na okres od 15.01.2016 r. do 14.01.2021 r.
 
MIEJSCE I TERMIN UDZIELANIA INFORMACJI:
Szczegółowych informacji formalnych udziela Administracja Szpitala Powiatowego w Chmielniku pod numerem telefonicznym 41/354-20-17 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz na stronie internetowej www.szpital-chmielnik.pl w zakładce Konkursy ofert 
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem :”Oferta na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku”. Nie otwierać przed 13.10.2015 r. do godziny 10:30 na adres: Szpital Powiatowy w Chmielniku ul. Kielecka 1-3; 26-020 Chmielnik do dnia 13.10.2015 r. do godziny 10:00.
 
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
13.10.2015 r. , godzina 10.30 w pokoju nr 101, bud. Administracji, I piętro w siedzibie Zamawiającego.
 
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 12.11.2015 r.
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
 
ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 
SKARGI I PROTESTY: w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do Komisji konkursowej umotywowaną skargę. Do czasu rozstrzygnięcia skargi postępowanie konkursowe zostanie zawieszone. W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku
konkursu Oferent może złożyć do Zamawiającego umotywowany protest.
 
Szczegółowe informacje kliknij tutaj.
 

Zapraszamy na festyn Z pomocą szpitalowi

Starosta Kielecki

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Chmielniku

Dyrektor Szpitala Powiatowego

Chmielnickie Centrum Kultury

mają zaszczyt zaprosić

na

festyn pod hasłem

"Z pomocą szpitalowi"

który odbędzie się na Rynku

w Chmielniku w dniu 25 czerwca 2017 r.

(niedziela) o godzinie 16:00

 

Program festynu

16:00 - Otwarcie

16:15 - Występy dziecięcych formacji tanecznych

-Studio Piosenki

17:00 - Aukcja

17:30 - "Polonez" w wyk. uczniów Gimnazjum w Chmielniku

18:00 - Aukcja

- Występy Chmielnickich Mażoretek

18:30 - Loteria fantowa

19:00-22:00 - Zabawa taneczna

 

W czasie festynu zapraszamy do:

- punktu medycznego Szpiitala Powiatowego w Chmielniku,

-strefy zabawy dla dzieci,

-stoisk Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Chmielnik

 

Festyn Z pomocą szpitalowi zakończony

W niedzielę 13 sierpnia na rynku w Chmielniku odbył się coroczny festyn pod hasłem „Z Pomocą Szpitalowi”. Jak zawsze nie zabrakło przedstawicieli władz lokalnych i powiatowych, obecni byli parlamentarzyści oraz mieszkańcy miasta i gminy.

Czytaj więcej...

Warsztaty Opieki nad Osobami Starszymi

Od dnia 1 kwietnia 2014 roku prowadzone są Warsztaty Opieki Nad Osobami Starszymi z inicjatywy Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku.

 

Czytaj więcej...