BIP

BIP

Medyczny Portal Informacyjny

Starostwo Powiatowe w Kielcach

 

Inplamed

inplamed województwa świętokrzyskiego

UE

UE

Adres

 • Nasz adres
  Szpital Powiatowy w Chmielniku
  ul. Kielecka 1-3
  26-020 Chmielnik
  województwo świętokrzyskie
 •  

Kontakt Biuro

 

 • Administracja
  tel./fax: 41 354 21 36
 •  
 • Izba przyjęć
  tel. 41 354 20 17
 •  
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
  tel. 41 354 43 90
 •  
 • Oddział Chirurgiczny
  tel. 41 354 24 79
 •  
 • Rejestracja do Poradni
  tel. 41 354 30 23

Prawie 5 mln zł unijnego dofinansowania na termomodernizację otrzymał Szpital Powiatowy w Chmielniku

Dostępność:

W dniu 16 grudnia 2019 roku w Kielcach została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego umowa na dofinansowanie ze środków Unijnych z Europejskiego Funduszu Unijnego inwestycji pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Szpitala Powiatowego w Chmielniku” w kwocie 4 240 353,06 zł.

Całkowita wartość Projektu wynosi 5 028 985,41 złotych, pozostała wspófinansowanie projektu jest z budżetu państwa w kwocie 498 865,06 zł oraz wkład własny Beneficjenta dofinansowany ze środków budżetowych Starostwa Powiatowego w Kielcach w kwocie 249 432,55 zł. Inwestycja zostanie wykonana do grudnia 2021r.

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Szpitala Powiatowego w Chmielniku” wykonane zostaną roboty budowlano-instalacyjne obejmujące 4 obiekty należące do Szpitala Powiatowego w Chmielniku, są to: Budynek Główny Szpitala, Kotłownia Szpitala, Kuchnia Szpitalna, Pralnia Szpitalna.

Jest to duży projekt o wartości ponad 5 mln złotych, w całości kompleksowo obejmujący wszystkie budynki należące do Szpitala Powiatowego w Chmielniku. Bardzo dużo zostanie wykonane z tych środków mimo, że większość nie będzie widać jak instalacje sanitarne czy też wymiana źródeł ciepła, ale z pewnością przełoży się to na komfort przebywania pacjentów w naszej placówce. Ta inwestycja jest bardzo potrzebna dla naszej placówki jak i dla naszego miasta – mówiła Dyrektor Szpitala Jolanta Rybczyk

Najstarsze instalacje sanitarne w budynku głównym szpital pochodzą z lat 60 i 70 XX wieku, natomiast kotły wodne zasilające centralne ogrzewanie mają ponad 25 lat i są całkowice wyeksploatowane oraz nie spełniają wymagań środowiskowych, tak więc wymagają wymiany na nowe spełniające aktualne normy – Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego Jacek Musiał

Projekt obejmuje wykonanie głębokiej termomodernizacji tych 4 budynków należących do Szpitala Powiatowego w Chmielniku wraz budową instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła.

Zakres inwestycji obejmuje:

 • roboty dociepleniowe ścian zewnętrznych oraz stropów;
 • wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej;
 • częściowa przebudowa systemu wentylacji;
 • przebudowę instalacji centralnego ogrzewania;
 • przebudowę instalacji ciepłej wody użytkowej;
 • wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne;
 • budowę instalacji fotowoltaicznej;
 • budowa pomp ciepła;
 • wymiana kotłów wodnych oraz kotła parowego.

Projekt realizowany będzie w formule zaprojektuj wybuduj, wykonawca wyłoniony w trybie zamówienia publicznego zobowiązany będzie najpierw do sporządzenia dokumentacji projektowych określonych w przetargu. Następnie na podstawie projektu zatwierdzonego przez zamawiającego, wykona roboty budowlano-instalacyjne w wymienionym wyżej zakresie.

Ogłoszenie o konkursie

Dostępność:

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chmielniku ogłasza konkurs na stanowisko:

 1. Naczelnej Pielęgniarki w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku,
 2. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Powiatowym    w Chmielniku,
 3. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego Ogólnego w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r.  w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018r. poz. 393) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz.896).

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Powiatowego w Chmielniku dostępne są w dziale Kadr Szpitala, w dni powszednie w godzinach 7:00-15:00.

Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:

Szpital Powiatowy w Chmielniku, ul. Kielecka 1-3, 26-020 Chmielnik, Dział Kadr, 15 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach,  stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Szpitala Powiatowego w Chmielniku.

Dokumenty do konkursu należy składać w zamkniętych kopertach, podpisanych imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu kontaktowego, a także adnotacją „Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku” lub „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku” lub „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego Ogólnego w Szpitalu Powiatowym  w Chmielniku”.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: około 20 dni od upływu terminu składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (ogloszenie.PDF)Ogłoszenie o konkursachOgłoszenie o konkursie na stanowiska Naczelnej Pielęgniarek,Pielęgniarki oddziałowej Oddział Chorób Wewnętrznych, Pielęgniarki Oddziałowej Oddział Chirurgiczny Ogólny213 Kb

Szpital Powiatowy w Chmielniku zatrudni specjalistę w dziedzinie anestezjologii

Dostępność:

            Szpital Powiatowy w Chmielniku zatrudni specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do pracy na Bloku Operacyjnym.


Rodzaj umowy: umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna
Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy
Termin rozpoczęcia: od zaraz
Wynagrodzenie: do ustalenia
Wymagania:
- lekarz z pełną specjalizacją

Zakres obowiązków:
- praca na Bloku Operacyjnym  + dyżury

Kontakt : 41 354 21 36 wew. 137 lub 135 ( kadry ) lub email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Adres szpitala: 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1-3

Chmielnik, dnia 16 października 2019 roku

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (anestezjolog.pdf)Ogłoszenie anestezjologPraca Anestezjolog775 Kb

Szpital Powiatowy w Chmielniku zatrudni specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych

Dostępność:

Szpital Powiatowy w Chmielniku zatrudni specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych do pracy na Oddziale Chorób Wewnętrznych.

Dane:
Liczba łóżek w Oddziale: 25 łóżek
Rodzaj umowy: umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna
Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy
Termin rozpoczęcia: od zaraz
Wynagrodzenie: do ustalenia
Wymagania:
- lekarz z pełną specjalizacją

Zakres obowiązków:
- praca na Oddziale Chorób Wewnętrznych  + dyżury

Kontakt : 41 354 21 36 wew. 137 lub 135 ( kadry ) lub email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Adres szpitala: 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1-3

Chmielnik, dnia 23 września 2019 roku

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (ogłoszenie-internista.pdf)ogłoszenie-internista.pdf 247 Kb

Erygowanie w Kaplicy Szpitalnej

Dostępność:

W dniu 01.09.2019 o godzinie 7:00 odbyła się Msza Święta w intencji pracowników Szpitala Powiatowego w Chmielniku z erygowaniem Drogi Krzyżowej w Kaplicy Szpitalnej.

Msza świętejęta koncelebrowana była przez Kanclerza Kurii Biskupiej ks. kan. dr Adama Perza i Proboszcza Parafii Pw. NPNMP w Chmielniku ks. Waldemara Krochmala.