BIP

BIP

Medyczny Portal Informacyjny

Starostwo Powiatowe w Kielcach

 

Inplamed

inplamed województwa świętokrzyskiego

UE

UE

Adres

 • Nasz adres
  Szpital Powiatowy w Chmielniku
  ul. Kielecka 1-3
  26-020 Chmielnik
  województwo świętokrzyskie
 •  

Kontakt Biuro

 

 • Administracja
  tel./fax: 41 354 21 36
 •  
 • Izba przyjęć
  tel. 41 354 20 17
 •  
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
  tel. 41 354 43 90
 •  
 • Oddział Chirurgiczny
  tel. 41 354 24 79
 •  
 • Rejestracja do Poradni
  tel. 41 354 30 23

Rejestracja do Poradni tylko telefonicznie

Dostępność:

TYLKO TELEFONICZNA REJESTRACJA DO PORADNI !!!

W zwizku z zagrożeniem spowodowanym koronawirusem rejestracja do Poradni Specjalistycznych tylko telefonicznie

pod numerem telefonów:

41 354 30 23 wew. 260 - rejestracja Poradni Specjalistycznych

41 354 30 23 wew. 261 - rejestracja Poradni Chirurgicznej

41 354 30 23 wew. 263 - rejestracja Poradni Ginekologiczno Położniczej

Przyjęcie do Poradni Specjalistycznych tylko w przypadkach ostrych i pilnych.

Całkowity zakaz odwiedzin pacjentów

Dostępność:

Zakaz Odwiedzin !!!

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS CoV-2

1. Wstrzymane zostają do odwołania odwiedziny pacjentów w Szpitalu oraz ograniczone do koniecznego minimum wizyty innych osób.

2. Wstrzymane zostają do odwołania wizyty przedstawicieli firm medycznych i farmaceutycznych.

3. Dla osób wchodzących na teren szpitala wprowadza się Ankietę Wstępnej Kwalifikacji dotyczącą wywiadu epidemiologicznego.

4. Możliwość wejścia na teren szpitala do oddziałów szpitalnych w uzasadnionych przypadkach będzie możliwa po kontakcie z pracownikiem Szpitala po wypełnieniu ankiety.

5. W sprawach niewymagających bezpośredniego kontaktu z personelem Szpitala zalecany jest kontakt telefoniczny.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n. med. Marek Czerwaty

Postępowanie w razie stwierdzenia objawów koronawirusa

Dostępność:

Jeżeli  w cigu 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje

koronawirus

i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak:  

1. GORĄCZKA,

2. KASZEL,

3. DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM,

 

to:

bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną

 

tel. 41 345 46 22

tel. kom. 606 370 108

 

lub

w przypadku nasilonych objawów zadzwoń

pod numer alarmowy 112

lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddzał

 

tel. 41 378 24 11

 

INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA

 

tel 800 190 590

 

PAMIĘTAJ !!!


W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia ale nie masz jeszcze objawów pozostań
w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.
Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE
lub innymi metodami zdalnej konsultacji.

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony
w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia
gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia

wszystkich pozostałych osób w poczekalni!!!

1. Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu.
2. Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
3. Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz.
4. Nie zbliżaj się do osób chorych.


 

Ogłoszenie - Szpital Powiatowy w Chmielniku zatrudni diagnostę laboratoryjnego do pracy w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej.

Dostępność:

Szpital Powiatowy w Chmielniku zatrudni diagnostę
laboratoryjnego
do pracy w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Termin rozpoczęcia: do uzgodnienia
Wynagrodzenie: do ustalenia
Wykształcenie i wymagania: tytuł zawodowy diagnosty
laboratoryjnego, zaświadczenie do samodzielnego wykonywania
badań w zakresie immunologii transfuzjologicznej oraz autoryzacji
wyników


Zakres obowiązków obejmuje:
- pobieranie materiału biologicznego do badań,
- przygotowywanie aparatury badawczo-pomiarowej, wyposażenia
podstawowego i odczynników do badań,
- wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej,
immunologii transfuzjologicznej
- prowadzenie dokumentacji badań, zapisów w dokumentacji
aparatury badawczo-pomiarowej i innych obowiązujących
dokumentach


Osoby zainteresowane i spełniające powyższe wymagania prosimy o
Kontakt: 41 35421 36 wew. 137 (kadry) oraz wew. 268
(laboratorium) w godz. 07:00 - 14:35 lub email: kadry@szpital-
chmielnik.pl

Adres szpitala: 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1-3.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie - Diagnosta LaboratoryjnyPraca diagnosta laboratoryjny Szpital Powiatowy w Chmielniku435 Kb

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego Ogólnego w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku.

Dostępność:

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chmielniku ogłasza konkurs na stanowisko:

 1. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego Ogólnego w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r.  w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018r. poz. 393) wraz  z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

 

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz.896).

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Powiatowego w Chmielniku dostępne są w dziale Kadr Szpitala, w dni powszednie w godzinach 7:00-15:00.

Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:

Szpital Powiatowy w Chmielniku, ul. Kielecka 1-3, 26-020 Chmielnik, Dział Kadr, 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach,  stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Szpitala Powiatowego w Chmielniku.

Dokumenty do konkursu należy składać w zamkniętych kopertach, podpisanych imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu kontaktowego, a także adnotacją „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego Ogólnego w Szpitalu Powiatowym  w Chmielniku”.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: około 20 dni od upływu terminu składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.