BIP

BIP

Medyczny Portal Informacyjny

Starostwo Powiatowe w Kielcach

 

Inplamed

inplamed województwa świętokrzyskiego

UE

UE

Adres

 • Nasz adres
  Szpital Powiatowy w Chmielniku
  ul. Kielecka 1-3
  26-020 Chmielnik
  województwo świętokrzyskie
 •  

Kontakt Biuro

 

 • Administracja
  tel./fax: 41 354 21 36
 •  
 • Izba przyjęć
  tel. 41 354 20 17
 •  
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
  tel. 41 354 43 90
 •  
 • Oddział Chirurgiczny
  tel. 41 354 24 79
 •  
 • Rejestracja do Poradni
  tel. 41 354 30 23

Informacja odnosnie szczepień po anafilaksji

Dostępność:

Osoby oczekujące w kolejce szczepień po incydencie anafilaktycznym proszone są o nieponaglanie terminów szczepienia tylko cierpliwe oczekiwanie na telefon ze strony szpitala. Z przyczyn od nas niezależnych nie jesteśmy w stanie przyspieszyć terminów szczepień.

ALZHEIMER .ROZUMIEM .WSPIERAM

Dostępność:

OSOBY ŻYJĄCE Z DEMENCJĄ   C Z E G O N A P R AW D Ę    P O T R Z E B U J Ą ?

alzheimer
INDYWIDUALNE TRAKTOWANIE
Każda osoba jest inna, ma własną historię. Przebieg choroby otępiennej
i jej objawy różnią się w zależności od wieku i zaawansowania choroby.

ZROZUMIENIE I AKCEPTACJA ZAMIAST
IZOLOWANIA, UKRYWANIA I WSTYDU

Aby zrozumieć chorego, dobrze jest najpierw pozyskać wiedzę o jego
chorobie. To pozwoli szybciej zaakceptować nową sytuację i uchroni przed
ukrywaniem problemu i izolacją chorego.


SZACUNEK I NIEDYSKRYMINOWANIE.
WSPARCIE ZAMIAST WYRĘCZANIA
Chory, mimo zmian jakie zachodzą w jego zachowaniu, pozostaje tym
samym człowiekiem. Dalej ma prawo uczestniczyć w życiu społecznym,
decydować o swoich sprawach, wyrażać opinię. Ma prawo też pozostać
jak najdłużej osobą samodzielną i niezależną. Choroba nie powinna tego
zmienić.
TOLERANCJA I CIERPLIWOŚĆ
Otępienie powoduje stopniową utratę umiejętności wykonywania
podstawowych czynności. Aby pomóc choremu, należy okazać mu
cierpliwość, wyrozumiałość, życzliwość i empatię. Uśmiech i dobre słowo
zapewni mu poczucie bezpieczeństwa.

INFORMACJA I WIEDZA
Wiedza o przyczynach i przebiegu choroby otępiennej potrzebna jest
przede wszystkim opiekunom, samym chorym, ale też całemu społeczeństwu.
Źródłem informacji mogą być lekarze, pracownicy socjalni, organizacje
alzheimerowskie, ale też publikacje, poradniki i wiarygodne strony
internetowe.


WCZESNA DIAGNOZA I PODJĘCIE LECZENIA
Wczesne rozpoznanie choroby pozwoli na szybsze rozpoczęcie leczenia.
To może przedłużyć okres samodzielności nawet o kilka lat i umożliwić
zaplanowanie przyszłości. Podstawowe badanie sprawności ruchowej
i poznawczej można przeprowadzić na stronie: www.testysenioralne.pl
– nie da to diagnozy, ale wykaże, czy potrzebujemy wizyty u lekarza.
Jeśli chory w ostatnim etapie życia nie może być we własnym domu,należy poszukać ośrodka opieki długoterminowej. Takich miejsc jestjednak niewiele. Można też skorzystać ze wsparcia długoterminowejopieki pielęgniarskiej świadczonej w domu chorego. Taką pomoc mogąświadczyć też niektóre hospicja, gdzie personel jest najlepiejprzygotowany do towarzyszenia umierającym i ich rodzinom.


WSPARCIE I OPIEKA NAJBLIŻSZYCH
– OPIEKUN RODZINNY
W polskiej rzeczywistości opiekę najczęściej sprawuje małżonek, dorosłedziecko. Żeby być dobrym opiekunem trzeba zadbać o zaspokojenietakże swoich potrzeb, a do tego niezbędna jest pomoc otoczenia. Należyjej szukać w ośrodku pomocy społecznej, organizacji alzheimerowskiej,wśród rodziny, przyjaciół, sąsiadów.

USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
Usługi opiekuńcze są sprawowane przez opiekunów rodzinnych
i zawodowych, którzy powinni być odpowiednio przygotowani do tej roli.Wyróżniamy specjalistyczne usługi opiekuńcze prowadzone przezpsychologa, pedagoga, rehabilitanta oraz tzw. „zwykłe” usługi opiekuńcze
– pomoc w codziennych czynnościach.


DOMY DZIENNEGO POBYTU
Dzienne domy pobytu zapewniają choremu terapię i rehabilitację,
a opiekunowi wytchnienie i możliwość kontynuacji pracy zawodowej.
Jeśli w okolicy nie ma takiej placówki, potrzebę należy zgłosić dosamorządu lokalnego. Niektóre organizacje alzheimerowskie takżeprowadzą własne domy pobytu dziennego.


OPIEKA W DOMU STAŁEGO POBYT
Kiedy chory nie może już mieszkać sam i nie ma możliwości sprawowaniaopieki w jego domu, należy poszukać domu opieki dla osób z otępieniem.Pomocy w wyborze mogą udzielić ośrodki pomocy społecznej i/luborganizacje alzheimerowskie. Przed podjęciem decyzji należy miejscedobrze sprawdzić. Jednak najważniejsze jest utrzymywanie stałegokontaktu z bliską osobą i regularne odwiedziny.


OPIEKA DŁUGOTERMINOWA I ODCHODZENIE
Jeśli chory w ostatnim etapie życia nie może być we własnym domu,należy poszukać ośrodka opieki długoterminowej. Takich miejsc jestjednak niewiele. Można też skorzystać ze wsparcia długoterminowejopieki pielęgniarskiej świadczonej w domu chorego. Taką pomoc mogąświadczyć też niektóre hospicja, gdzie personel jest najlepiejprzygotowany do towarzyszenia umierającym i ich rodzinom.


PRZYDATNE LINKI:
https://www.alzheimer-polska.pl/
https://www.rpo.gov.pl/pl/kat
egoria-tematyczna/choroba-alzheimera

Szczepienia przeciwko COVID-19 w toku

Dostępność:

W dniu 30.12.2020 Szpital Powiatowy w Chmielniku jako szpital węzłowy rozpoczął szczepienia przeciwko COVID-19 dla pracowników służby zdrowia dla szpitali i innych podmiotów leczniczych (etap 0). Jednymi z pierwszych osób zaszczepionych byli Dyrektor Szpitala Jolanta Rybczyk oraz Kierownik Oddziału Alergologii Oskar Solarski.