BIP

Medyczny Portal Informacyjny

Starostwo Powiatowe w Kielcach

 

Inplamed

inplamed województwa świętokrzyskiego

Adres

 • Nasz adres
  Szpital Powiatowy w Chmielniku
  ul. Kielecka 1-3
  26-020 Chmielnik
  województwo świętokrzyskie
 •  

Kontakt Biuro

 

 • Administracja
  tel./fax: 41 354 21 36
 •  
 • Izba przyjęć
  tel. 41 354 20 17
 •  
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
  tel. 41 354 43 90
 •  
 • Oddział Chirurgiczny
  tel. 41 354 24 79
 •  
 • Rejestracja do Poradni
  tel. 41 354 30 23

Postępowanie w razie stwierdzenia objawów koronawirusa

Jeżeli  w cigu 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje

koronawirus

i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak:  

1. GORĄCZKA,

2. KASZEL,

3. DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM,

 

to:

bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną

 

tel. 41 345 46 22

tel. kom. 606 370 108

 

lub

w przypadku nasilonych objawów zadzwoń

pod numer alarmowy 112

lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddzał

 

tel. 41 378 24 11

 

INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA

 

tel 800 190 590

 

PAMIĘTAJ !!!


W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia ale nie masz jeszcze objawów pozostań
w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.
Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE
lub innymi metodami zdalnej konsultacji.

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony
w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia
gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia

wszystkich pozostałych osób w poczekalni!!!

1. Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu.
2. Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
3. Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz.
4. Nie zbliżaj się do osób chorych.


 

Ogłoszenie - Szpital Powiatowy w Chmielniku zatrudni diagnostę laboratoryjnego do pracy w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej.

Szpital Powiatowy w Chmielniku zatrudni diagnostę
laboratoryjnego
do pracy w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Termin rozpoczęcia: do uzgodnienia
Wynagrodzenie: do ustalenia
Wykształcenie i wymagania: tytuł zawodowy diagnosty
laboratoryjnego, zaświadczenie do samodzielnego wykonywania
badań w zakresie immunologii transfuzjologicznej oraz autoryzacji
wyników


Zakres obowiązków obejmuje:
- pobieranie materiału biologicznego do badań,
- przygotowywanie aparatury badawczo-pomiarowej, wyposażenia
podstawowego i odczynników do badań,
- wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej,
immunologii transfuzjologicznej
- prowadzenie dokumentacji badań, zapisów w dokumentacji
aparatury badawczo-pomiarowej i innych obowiązujących
dokumentach


Osoby zainteresowane i spełniające powyższe wymagania prosimy o
Kontakt: 41 35421 36 wew. 137 (kadry) oraz wew. 268
(laboratorium) w godz. 07:00 - 14:35 lub email: kadry@szpital-
chmielnik.pl

Adres szpitala: 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1-3.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie - Diagnosta LaboratoryjnyPraca diagnosta laboratoryjny Szpital Powiatowy w Chmielniku435 Kb

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego Ogólnego w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku.

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chmielniku ogłasza konkurs na stanowisko:

 1. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego Ogólnego w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r.  w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018r. poz. 393) wraz  z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

 

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz.896).

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Powiatowego w Chmielniku dostępne są w dziale Kadr Szpitala, w dni powszednie w godzinach 7:00-15:00.

Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:

Szpital Powiatowy w Chmielniku, ul. Kielecka 1-3, 26-020 Chmielnik, Dział Kadr, 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach,  stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Szpitala Powiatowego w Chmielniku.

Dokumenty do konkursu należy składać w zamkniętych kopertach, podpisanych imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu kontaktowego, a także adnotacją „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego Ogólnego w Szpitalu Powiatowym  w Chmielniku”.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: około 20 dni od upływu terminu składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Prawie 5 mln zł unijnego dofinansowania na termomodernizację otrzymał Szpital Powiatowy w Chmielniku

W dniu 16 grudnia 2019 roku w Kielcach została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego umowa na dofinansowanie ze środków Unijnych z Europejskiego Funduszu Unijnego inwestycji pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Szpitala Powiatowego w Chmielniku” w kwocie 4 240 353,06 zł.

Całkowita wartość Projektu wynosi 5 028 985,41 złotych, pozostała wspófinansowanie projektu jest z budżetu państwa w kwocie 498 865,06 zł oraz wkład własny Beneficjenta dofinansowany ze środków budżetowych Starostwa Powiatowego w Kielcach w kwocie 249 432,55 zł. Inwestycja zostanie wykonana do grudnia 2021r.

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Szpitala Powiatowego w Chmielniku” wykonane zostaną roboty budowlano-instalacyjne obejmujące 4 obiekty należące do Szpitala Powiatowego w Chmielniku, są to: Budynek Główny Szpitala, Kotłownia Szpitala, Kuchnia Szpitalna, Pralnia Szpitalna.

Jest to duży projekt o wartości ponad 5 mln złotych, w całości kompleksowo obejmujący wszystkie budynki należące do Szpitala Powiatowego w Chmielniku. Bardzo dużo zostanie wykonane z tych środków mimo, że większość nie będzie widać jak instalacje sanitarne czy też wymiana źródeł ciepła, ale z pewnością przełoży się to na komfort przebywania pacjentów w naszej placówce. Ta inwestycja jest bardzo potrzebna dla naszej placówki jak i dla naszego miasta – mówiła Dyrektor Szpitala Jolanta Rybczyk

Najstarsze instalacje sanitarne w budynku głównym szpital pochodzą z lat 60 i 70 XX wieku, natomiast kotły wodne zasilające centralne ogrzewanie mają ponad 25 lat i są całkowice wyeksploatowane oraz nie spełniają wymagań środowiskowych, tak więc wymagają wymiany na nowe spełniające aktualne normy – Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego Jacek Musiał

Projekt obejmuje wykonanie głębokiej termomodernizacji tych 4 budynków należących do Szpitala Powiatowego w Chmielniku wraz budową instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła.

Zakres inwestycji obejmuje:

 • roboty dociepleniowe ścian zewnętrznych oraz stropów;
 • wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej;
 • częściowa przebudowa systemu wentylacji;
 • przebudowę instalacji centralnego ogrzewania;
 • przebudowę instalacji ciepłej wody użytkowej;
 • wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne;
 • budowę instalacji fotowoltaicznej;
 • budowa pomp ciepła;
 • wymiana kotłów wodnych oraz kotła parowego.

Projekt realizowany będzie w formule zaprojektuj wybuduj, wykonawca wyłoniony w trybie zamówienia publicznego zobowiązany będzie najpierw do sporządzenia dokumentacji projektowych określonych w przetargu. Następnie na podstawie projektu zatwierdzonego przez zamawiającego, wykona roboty budowlano-instalacyjne w wymienionym wyżej zakresie.

Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chmielniku ogłasza konkurs na stanowisko:

 1. Naczelnej Pielęgniarki w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku,
 2. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Powiatowym    w Chmielniku,
 3. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego Ogólnego w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r.  w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018r. poz. 393) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz.896).

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Powiatowego w Chmielniku dostępne są w dziale Kadr Szpitala, w dni powszednie w godzinach 7:00-15:00.

Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:

Szpital Powiatowy w Chmielniku, ul. Kielecka 1-3, 26-020 Chmielnik, Dział Kadr, 15 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach,  stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Szpitala Powiatowego w Chmielniku.

Dokumenty do konkursu należy składać w zamkniętych kopertach, podpisanych imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu kontaktowego, a także adnotacją „Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku” lub „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku” lub „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego Ogólnego w Szpitalu Powiatowym  w Chmielniku”.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: około 20 dni od upływu terminu składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (ogloszenie.PDF)Ogłoszenie o konkursachOgłoszenie o konkursie na stanowiska Naczelnej Pielęgniarek,Pielęgniarki oddziałowej Oddział Chorób Wewnętrznych, Pielęgniarki Oddziałowej Oddział Chirurgiczny Ogólny213 Kb