BIP

BIP

Medyczny Portal Informacyjny

Starostwo Powiatowe w Kielcach

 

Inplamed

inplamed województwa świętokrzyskiego

UE

UE

Adres

 • Nasz adres
  Szpital Powiatowy w Chmielniku
  ul. Kielecka 1-3
  26-020 Chmielnik
  województwo świętokrzyskie
 •  

Kontakt Biuro

 

 • Administracja
  tel./fax: 41 354 21 36
 •  
 • Izba przyjęć
  tel. 41 354 20 17
 •  
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
  tel. 41 354 43 90
 •  
 • Oddział Chirurgiczny
  tel. 41 354 24 79
 •  
 • Rejestracja do Poradni
  tel. 41 354 30 23

ALZHEIMER .ROZUMIEM .WSPIERAM

Dostępność:

OSOBY ŻYJĄCE Z DEMENCJĄ   C Z E G O N A P R AW D Ę    P O T R Z E B U J Ą ?

alzheimer
INDYWIDUALNE TRAKTOWANIE
Każda osoba jest inna, ma własną historię. Przebieg choroby otępiennej
i jej objawy różnią się w zależności od wieku i zaawansowania choroby.

ZROZUMIENIE I AKCEPTACJA ZAMIAST
IZOLOWANIA, UKRYWANIA I WSTYDU

Aby zrozumieć chorego, dobrze jest najpierw pozyskać wiedzę o jego
chorobie. To pozwoli szybciej zaakceptować nową sytuację i uchroni przed
ukrywaniem problemu i izolacją chorego.


SZACUNEK I NIEDYSKRYMINOWANIE.
WSPARCIE ZAMIAST WYRĘCZANIA
Chory, mimo zmian jakie zachodzą w jego zachowaniu, pozostaje tym
samym człowiekiem. Dalej ma prawo uczestniczyć w życiu społecznym,
decydować o swoich sprawach, wyrażać opinię. Ma prawo też pozostać
jak najdłużej osobą samodzielną i niezależną. Choroba nie powinna tego
zmienić.
TOLERANCJA I CIERPLIWOŚĆ
Otępienie powoduje stopniową utratę umiejętności wykonywania
podstawowych czynności. Aby pomóc choremu, należy okazać mu
cierpliwość, wyrozumiałość, życzliwość i empatię. Uśmiech i dobre słowo
zapewni mu poczucie bezpieczeństwa.

INFORMACJA I WIEDZA
Wiedza o przyczynach i przebiegu choroby otępiennej potrzebna jest
przede wszystkim opiekunom, samym chorym, ale też całemu społeczeństwu.
Źródłem informacji mogą być lekarze, pracownicy socjalni, organizacje
alzheimerowskie, ale też publikacje, poradniki i wiarygodne strony
internetowe.


WCZESNA DIAGNOZA I PODJĘCIE LECZENIA
Wczesne rozpoznanie choroby pozwoli na szybsze rozpoczęcie leczenia.
To może przedłużyć okres samodzielności nawet o kilka lat i umożliwić
zaplanowanie przyszłości. Podstawowe badanie sprawności ruchowej
i poznawczej można przeprowadzić na stronie: www.testysenioralne.pl
– nie da to diagnozy, ale wykaże, czy potrzebujemy wizyty u lekarza.
Jeśli chory w ostatnim etapie życia nie może być we własnym domu,należy poszukać ośrodka opieki długoterminowej. Takich miejsc jestjednak niewiele. Można też skorzystać ze wsparcia długoterminowejopieki pielęgniarskiej świadczonej w domu chorego. Taką pomoc mogąświadczyć też niektóre hospicja, gdzie personel jest najlepiejprzygotowany do towarzyszenia umierającym i ich rodzinom.


WSPARCIE I OPIEKA NAJBLIŻSZYCH
– OPIEKUN RODZINNY
W polskiej rzeczywistości opiekę najczęściej sprawuje małżonek, dorosłedziecko. Żeby być dobrym opiekunem trzeba zadbać o zaspokojenietakże swoich potrzeb, a do tego niezbędna jest pomoc otoczenia. Należyjej szukać w ośrodku pomocy społecznej, organizacji alzheimerowskiej,wśród rodziny, przyjaciół, sąsiadów.

USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
Usługi opiekuńcze są sprawowane przez opiekunów rodzinnych
i zawodowych, którzy powinni być odpowiednio przygotowani do tej roli.Wyróżniamy specjalistyczne usługi opiekuńcze prowadzone przezpsychologa, pedagoga, rehabilitanta oraz tzw. „zwykłe” usługi opiekuńcze
– pomoc w codziennych czynnościach.


DOMY DZIENNEGO POBYTU
Dzienne domy pobytu zapewniają choremu terapię i rehabilitację,
a opiekunowi wytchnienie i możliwość kontynuacji pracy zawodowej.
Jeśli w okolicy nie ma takiej placówki, potrzebę należy zgłosić dosamorządu lokalnego. Niektóre organizacje alzheimerowskie takżeprowadzą własne domy pobytu dziennego.


OPIEKA W DOMU STAŁEGO POBYT
Kiedy chory nie może już mieszkać sam i nie ma możliwości sprawowaniaopieki w jego domu, należy poszukać domu opieki dla osób z otępieniem.Pomocy w wyborze mogą udzielić ośrodki pomocy społecznej i/luborganizacje alzheimerowskie. Przed podjęciem decyzji należy miejscedobrze sprawdzić. Jednak najważniejsze jest utrzymywanie stałegokontaktu z bliską osobą i regularne odwiedziny.


OPIEKA DŁUGOTERMINOWA I ODCHODZENIE
Jeśli chory w ostatnim etapie życia nie może być we własnym domu,należy poszukać ośrodka opieki długoterminowej. Takich miejsc jestjednak niewiele. Można też skorzystać ze wsparcia długoterminowejopieki pielęgniarskiej świadczonej w domu chorego. Taką pomoc mogąświadczyć też niektóre hospicja, gdzie personel jest najlepiejprzygotowany do towarzyszenia umierającym i ich rodzinom.


PRZYDATNE LINKI:
https://www.alzheimer-polska.pl/
https://www.rpo.gov.pl/pl/kat
egoria-tematyczna/choroba-alzheimera

Szczepienia przeciwko COVID-19 w toku

Dostępność:

W dniu 30.12.2020 Szpital Powiatowy w Chmielniku jako szpital węzłowy rozpoczął szczepienia przeciwko COVID-19 dla pracowników służby zdrowia dla szpitali i innych podmiotów leczniczych (etap 0). Jednymi z pierwszych osób zaszczepionych byli Dyrektor Szpitala Jolanta Rybczyk oraz Kierownik Oddziału Alergologii Oskar Solarski.

 

Szczepienia przeciwko COVID-19

Dostępność:

Szczepienie personelu medycznego 

LISTA OSÓB CHĘTNYCH DO SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19 ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA O GODZINIE 12:30 14.01.2021r.

Nie przyjmujemy kolejnych zgłoszeń.

 

Sposób 1

Szpital przyjmuje od podmiotów wymienionych w Etapie 0 zbiorcze zgłoszenia
chętnych na szczepienia osób zatrudnionych w podmiotach wraz z oświadczeniami
o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Listy są przyjmowane do dnia
13.01.2021r. do godziny 23:59. Formularz zgłoszenia i zgoda RODO w załącznikach na końcu ogłoszenia.

Sposób 2

Rejestracji pracowników na szczepienie można również dokonać samodzielnie poprzez formularz online https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl, wybierając w kroku 2 odpowiedni szpital węzłowy(miejsce gdzie odbędzie się szczepienie) np.: Szpital Powiatowy w Chmielniku. W takim przypadku po zgłoszeniu pracowników proszę tylko o przesłanie na adres emailowy szpitala liczby osób do szczepienia. 

Osoby, które nie skorzystają z tej możliwości będą mogły się zaszczepić na zasadach ogólnych.

Proszę o przesyłanie danych tylko i wyłącznie na adres emailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA SZCZEPIENIA


1. Do szczepienia w szpitalach węzłowych w ETAPIE 0 są uprawnieni:
a. Pracownicy szpitala węzłowego,
b. Pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w
tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
c. pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków
Pomocy Społecznej,
d. Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby
medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
e. Pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.
f. Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego,
pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy,
stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z
podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie.


2. Do szczepienia w szpitalach węzłowych w ETAPIE 1 są uprawnieni:
a. Funkcjonariusze i pracownicy Policji,
b. Ratownicy i pracownicy Państwowej Straży Pożarnej i Druhowie Ochotniczej
Straży Pożarnej,
c. Pozostali pracownicy sektora ochrony zdrowia,
d. Pozostali pracownicy z firm współpracujących z podmiotami z ETAPU 0, tj.
tacy którzy nie przebywają w trybie ciągłym w podmiocie.

Dodatkowe informacje:

Szpital Powiatowy w Chmielniku nie będzie punktem szczepień dla obywateli(w tym seniorów). Prosimy o nie kierowanie do nas pytań w tej sprawie. Dedykowana infolinia 989

- koordynator ds. szczepień   tel. 41 354 20 17 wewn. 133

- administrator IT   tel. 41 354 20 17 wewn. 133

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Formularz zgloszeniowy.zip)Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy132 Kb
Pobierz plik (Zalacznik_nr_2_-_Zgoda_na_przetwarzanie_danych.pdf)Zgoda RODO 147 Kb
Pobierz plik (Zalacznik_nr_4a_-_Klauzula_informacyjna.pdf)Klauzula RODO 185 Kb