BIP

Medyczny Portal Informacyjny

Starostwo Powiatowe w Kielcach

 

Inplamed

inplamed województwa świętokrzyskiego

Adres

 • Nasz adres
  Szpital Powiatowy w Chmielniku
  ul. Kielecka 1-3
  26-020 Chmielnik
  województwo świętokrzyskie
 •  

Kontakt Biuro

 

 • Administracja
  tel./fax: 41 354 21 36
 •  
 • Izba przyjęć
  tel. 41 354 20 17
 •  
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
  tel. 41 354 43 90
 •  
 • Oddział Chirurgiczny
  tel. 41 354 24 79
 •  
 • Rejestracja do Poradni
  tel. 41 354 30 23
Postępowanie NR: 2/26/PN/10/20 z dnia 2020-08-26


Nazwa Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę Szpitala Powiatowego w Chmielniku

Termin składania ofert upływa dnia 2020-09-08 o godzinie 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2020-09-08 o godzinie 10:30

CPV :71.22.00.00-6 ;71.20.00.00-0 ;71.24.00.00-2 ;71.25.00.00-5 ;71.52.00.00-9 ;71.32.00.00-7 ;71.32.10.00-4 ;71.32.12.00-6 ;71.32.20.00-1 ;71.32.50.00-2 ;71.32.70.00-6 ;71.33.20.00-4 ;71.40.00.00-2 ;71.35.40.00-4

Numer ogłoszenia BZP: 578342-N-2020

Dodatkowe informacje:

UWAGA!

                     Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert

                    Termin składania ofert 08.09.2020 r., godz. 10:00

                     Termin otwarcia ofert 08.09.2020 r., godz. 10:30Pobierz załączniki