BIP

Medyczny Portal Informacyjny

Starostwo Powiatowe w Kielcach

 

Inplamed

inplamed województwa świętokrzyskiego

Adres

 • Nasz adres
  Szpital Powiatowy w Chmielniku
  ul. Kielecka 1-3
  26-020 Chmielnik
  województwo świętokrzyskie
 •  

Kontakt Biuro

 

 • Administracja
  tel./fax: 41 354 21 36
 •  
 • Izba przyjęć
  tel. 41 354 20 17
 •  
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
  tel. 41 354 43 90
 •  
 • Oddział Chirurgiczny
  tel. 41 354 24 79
 •  
 • Rejestracja do Poradni
  tel. 41 354 30 23
Postępowanie NR: 2/26/PN/09/20 z dnia 2020-07-20


Nazwa Zamówienia: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SZPITALA POWIATOWEGO W CHMIELNIKU

Termin składania ofert upływa dnia 2020-08-04 o godzinie 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2020-08-04 o godzinie 10:30

CPV :45.00.00.00-7, 45111200-0, 45111290-7, 45111291-4, 45210000-2, 45261000-4, 45262100-2, 45262500-6, 45300000-0, 45310000-3, 45314300-4, 45315700-5, 45321000-3, 45330000-9, 45331000-6, 45331100-7, 45400000-1, 45410000-4, 45421000-4, 45440000-3, 45450000-6, 5

Numer ogłoszenia BZP: 564260-N-2020

Dodatkowe informacje:

 

 Pobierz załączniki