BIP

Medyczny Portal Informacyjny

Starostwo Powiatowe w Kielcach

 

Inplamed

inplamed województwa świętokrzyskiego

Adres

 • Nasz adres
  Szpital Powiatowy w Chmielniku
  ul. Kielecka 1-3
  26-020 Chmielnik
  województwo świętokrzyskie
 •  

Kontakt Biuro

 

 • Administracja
  tel./fax: 41 354 21 36
 •  
 • Izba przyjęć
  tel. 41 354 20 17
 •  
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
  tel. 41 354 43 90
 •  
 • Oddział Chirurgiczny
  tel. 41 354 24 79
 •  
 • Rejestracja do Poradni
  tel. 41 354 30 23

Historia Szpitala Powiatowego w Chmielniku

1618 pierwsza wzmianka w źródłach historycznych o istnieniu szpitala
        w Chmielniku

1633 wybudowano nowy budynek dla szpitala w pobliżu kościoła
         Świętej Trójcy, na gruntach należących do kościoła (parafii). 
         Szpital przy kościele istniał do roku 1748.

1748 wybudowano nowy zbór i szpital dla chorych, który spłonął
         w czasie pożaru.

1876 rajcowie miasta zaplanowali budowę budynku szpitalnego
         obok synagogi.

1916 szpital ten oddano do użytku społeczności. W okresie II wojny
         światowej budynek szpitala uległ zniszczeniu.

1945 w październiku władze miasta wspólnie z dr Pawłem Skwarą
         wyznaczyły na siedzibę szpitala budynek szkoły rolnej przy ulicy
         Kieleckiej 1, który po modernizacji oddano pacjentom w lutym 
         1946 roku. Powstały wówczas trzy oddziały: wewnętrzny, zakaźny 
         i dziecięcy. Jest to obecnie najstarsza część szpitala, do którego 
         w kolejnych latach dobudowano nowe skrzydła.

1958 w istniejącym szpitalu powstał oddział ginekologiczno-położniczy
          i noworodków.

1963 utworzono oddział chirurgiczny.
 
1999 po wprowadzeniu reformy zdrowia od dnia 1 stycznia 1999 roku
         organem założycielskim dla szpitala w Chmielniku jest Starostwo
         Powiatowe w Kielcach. W ramach przyjętego programu 
         restrukturyzacji w 1999 roku zlikwidowano oddział ginekologiczno-
         położniczy i noworodków, a w jego miejsce utworzono Zakład
         Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji.

2001 budynek szpitala poddano gruntownym pracom remontowym
         i szpital uzyskał nominację do tytułu "Modernizacja Roku 2001".
         Obecnie szpital jest jednostką nowoczesną, dobrze wyposażoną 
         w aparaturę medyczną, spełniającą oczekiwania pacjentów.

2004 uruchomiono w nowych pomieszczeniach rehabilitację w trybie
         ambulatoryjnym oraz laboratorium diagnostyczne.

2005 szpital uzyskał akredytację Centrum Monitorowania Jakości 
         w Krakowie

2006 szpital uzyskał certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością 
          z międzynarodową normą ISO 9001:2000.

2007 rozpoczęto prace projektowe nad nowym blokiem operacyjnym,
         izbą przyjęć i częścią diagnostyczną w grudniu 2007
         zmodernizowano Pracownię RTG wyposażając ją w nową 
         aparaturę do zdjęć rentgenowskich.

2010 Rozpoczęcie Modernizacji i Rozbudowy Szpitala Powiatowego w Chmielniku.

2012 Wdrożenie e-usług medycznych wraz ze stworzeniem Zintegrowanego
          Systemu Informatycznego dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku.
 
2013 Zakończenie Modernizacji i Rozbudowy Szpitala Powiatowego w Chmielniku. 
           Wybudowanie budynku Gazów Medycznych, ukształtowanie terenu
           oraz wykonanie nawierzchni drogowych przy budynku głównym szpitala,
           budynku kuchni, pralni, kotłowni, gospodarczego oraz gazów medycznych,
           wybudowanie odwodnienia.
 
2015 W Szpitalu funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania obejmujący
           System Zarządzania Jakością, System Zarządzania Środowiskowego,
           System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz System
           Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgody z normami ISO:
           ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004, ISO 22000:2005.
 

Przy opracowaniu historii szpitala korzystano ze źródeł historycznych udostępnionych przez Pana Jana Ślusarskiego

Udostępnij