BIP

BIP

Medyczny Portal Informacyjny

Starostwo Powiatowe w Kielcach

 

Inplamed

inplamed województwa świętokrzyskiego

UE

UE

Adres

 • Nasz adres
  Szpital Powiatowy w Chmielniku
  ul. Kielecka 1-3
  26-020 Chmielnik
  województwo świętokrzyskie
 •  

Kontakt Biuro

 

 • Administracja
  tel./fax: 41 354 21 36

 

Alergologia

tel. 41 354 21 36 wew. 159

 •  
 • Izba przyjęć
  tel. 41 354 20 17
 •  
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
  tel. 41 354 43 90
 •  
 • Oddział Chirurgiczny
  tel. 41 354 24 79
 •  
 • Rejestracja do Poradni
  tel. 41 354 30 23

Informacja

Dostępność:

 

Projekt pn. „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach”, został zrealizowany z udziałem środków Funduszy Europejskich w ramach Osi priorytetowej 7. Sprawne usługi publiczne, Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 7 184 854,23 PLN W TYM UE 6 107 126,09 PLN

OKRES REALIZACJI: 2019-2022

 

Celem projektu jest podniesienie jakości opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, jak również doposażenie szpitali w sprzęt medyczny służący zapobieganiu rozszerzania się koronawirusa COVID-19.

 

Projekt obejmuje zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla ŚCMiN SzS w Kielcach oraz zakup i dostawy sprzętu medycznego służącego do zapobiegania rozszerzania się koronawirusa COVID-19 dla ŚCMiN SzS w Kielcach, Szpitala Powiatowego w Chmielniku oraz Szpitala. Św. Aleksandra Sp. z o.o. w Kielcach.

Udostępnij