BIP

Medyczny Portal Informacyjny

Starostwo Powiatowe w Kielcach

 

Inplamed

inplamed województwa świętokrzyskiego

Adres

 • Nasz adres
  Szpital Powiatowy w Chmielniku
  ul. Kielecka 1-3
  26-020 Chmielnik
  województwo świętokrzyskie
 •  

Kontakt Biuro

 

 • Administracja
  tel./fax: 41 354 21 36
 •  
 • Izba przyjęć
  tel. 41 354 20 17
 •  
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
  tel. 41 354 43 90
 •  
 • Oddział Chirurgiczny
  tel. 41 354 24 79
 •  
 • Rejestracja do Poradni
  tel. 41 354 30 23

Podpisano umowę na termomodernizację Szpitala Powiatowego w Chmielniku

        W dniu 02 wrześnie 2020 roku w Chmielniku została zawarta umowa na wykonanie inwestycji pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Szpitala Powiatowego w Chmielniku”. Pani Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chmielniku Jolanta Rybczyk podpisała umowę z firmą PJM INVEST z Kielc reprezentowaną przez Pana Prezesa Piotra Marcińca. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego i zawarto umowę na kwotę 4 390 000,00 zł.

        Projekt obejmuje wykonanie głębokiej termomodernizacji wszystkich budynków należących do Szpitala Powiatowego w Chmielniku wraz z modernizacją kotłowni szpitalnej oraz budową instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

 • •  roboty dociepleniowe ścian zewnętrznych oraz stropów;
 • •  wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej;
 • •  częściowa przebudowa systemu wentylacji;
 • •  przebudowę instalacji centralnego ogrzewania;
 • •  przebudowę instalacji ciepłej wody użytkowej;
 • •  wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne;
 • •  budowę instalacji fotowoltaicznej;
 • •  budowa pomp ciepła;
 • •  wymiana kotłów wodnych.
 •  

        Jest to duży projekt, w całości kompleksowo obejmujący wszystkie budynki należące do Szpitala Powiatowego w Chmielniku. Bardzo dużo zostanie wykonane z tych środków mimo, że większość nie będzie widać jak instalacje sanitarne czy też wymiana źródeł ciepła, ale z pewnością przełoży się to na komfort przebywania pacjentów w naszej placówce. Ta inwestycja jest bardzo potrzebna dla naszej jednostki jak i dla naszego miasta – mówiła Dyrektor Szpitala Jolanta Rybczyk

        Najstarsze instalacje sanitarne w budynku głównym szpital pochodzą z lat 60 i 70 XX wieku, natomiast kotły wodne zasilające centralne ogrzewanie mają ponad 25 lat i są całkowicie wyeksploatowane oraz nie spełniają wymagań środowiskowych, tak więc wymagają wymiany na nowe spełniające aktualne normy środowiskowe. Inwestycja ta również obejmuje wymianę wszystkich lamp oświetleniowych co w znaczący sposób wpłynie na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej – Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego Jacek Musiał

         Projekt realizowany będzie w formule zaprojektuj i wybuduj, wykonawca firma PJM Inwest zobowiązana jest najpierw do sporządzenia dokumentacji projektowych, następnie na podstawie projektu wykona roboty budowlano-instalacyjne ww. zakresie.

 

Udostępnij