BIP

Medyczny Portal Informacyjny

Starostwo Powiatowe w Kielcach

 

Inplamed

inplamed województwa świętokrzyskiego

Adres

 • Nasz adres
  Szpital Powiatowy w Chmielniku
  ul. Kielecka 1-3
  26-020 Chmielnik
  województwo świętokrzyskie
 •  

Kontakt Biuro

 

 • Administracja
  tel./fax: 41 354 21 36
 •  
 • Izba przyjęć
  tel. 41 354 20 17
 •  
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
  tel. 41 354 43 90
 •  
 • Oddział Chirurgiczny
  tel. 41 354 24 79
 •  
 • Rejestracja do Poradni
  tel. 41 354 30 23

Prawie 5 mln zł unijnego dofinansowania na termomodernizację otrzymał Szpital Powiatowy w Chmielniku

W dniu 16 grudnia 2019 roku w Kielcach została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego umowa na dofinansowanie ze środków Unijnych z Europejskiego Funduszu Unijnego inwestycji pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Szpitala Powiatowego w Chmielniku” w kwocie 4 240 353,06 zł.

Całkowita wartość Projektu wynosi 5 028 985,41 złotych, pozostała wspófinansowanie projektu jest z budżetu państwa w kwocie 498 865,06 zł oraz wkład własny Beneficjenta dofinansowany ze środków budżetowych Starostwa Powiatowego w Kielcach w kwocie 249 432,55 zł. Inwestycja zostanie wykonana do grudnia 2021r.

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Szpitala Powiatowego w Chmielniku” wykonane zostaną roboty budowlano-instalacyjne obejmujące 4 obiekty należące do Szpitala Powiatowego w Chmielniku, są to: Budynek Główny Szpitala, Kotłownia Szpitala, Kuchnia Szpitalna, Pralnia Szpitalna.

Jest to duży projekt o wartości ponad 5 mln złotych, w całości kompleksowo obejmujący wszystkie budynki należące do Szpitala Powiatowego w Chmielniku. Bardzo dużo zostanie wykonane z tych środków mimo, że większość nie będzie widać jak instalacje sanitarne czy też wymiana źródeł ciepła, ale z pewnością przełoży się to na komfort przebywania pacjentów w naszej placówce. Ta inwestycja jest bardzo potrzebna dla naszej placówki jak i dla naszego miasta – mówiła Dyrektor Szpitala Jolanta Rybczyk

Najstarsze instalacje sanitarne w budynku głównym szpital pochodzą z lat 60 i 70 XX wieku, natomiast kotły wodne zasilające centralne ogrzewanie mają ponad 25 lat i są całkowice wyeksploatowane oraz nie spełniają wymagań środowiskowych, tak więc wymagają wymiany na nowe spełniające aktualne normy – Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego Jacek Musiał

Projekt obejmuje wykonanie głębokiej termomodernizacji tych 4 budynków należących do Szpitala Powiatowego w Chmielniku wraz budową instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła.

Zakres inwestycji obejmuje:

 • roboty dociepleniowe ścian zewnętrznych oraz stropów;
 • wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej;
 • częściowa przebudowa systemu wentylacji;
 • przebudowę instalacji centralnego ogrzewania;
 • przebudowę instalacji ciepłej wody użytkowej;
 • wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne;
 • budowę instalacji fotowoltaicznej;
 • budowa pomp ciepła;
 • wymiana kotłów wodnych oraz kotła parowego.

Projekt realizowany będzie w formule zaprojektuj wybuduj, wykonawca wyłoniony w trybie zamówienia publicznego zobowiązany będzie najpierw do sporządzenia dokumentacji projektowych określonych w przetargu. Następnie na podstawie projektu zatwierdzonego przez zamawiającego, wykona roboty budowlano-instalacyjne w wymienionym wyżej zakresie.

Udostępnij