BIP

Medyczny Portal Informacyjny

 

Konkurs ofert

Adres

 • Nasz adres
  Szpital Powiatowy w Chmielniku
  ul. Kielecka 1-3
  26-020 Chmielnik
  województwo świętokrzyskie
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 •  
 • Administracja
  tel./fax: 41 354 21 36
 •  
 • Izba przyjęć
  tel. 41 354 20 17
 •  
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
  tel. 41 354 43 90
 •  
 • Oddział Chirurgiczny
  tel. 41 354 24 79
 •  
 • Rejestracja do Poradni
  tel. 41 354 30 23

Odbiór końcowy robót nowego budynku szpitala

W dniach 7-14 marca 2013 roku nastąpił odbiór robót związanych z Modernizacją i rozbudową Szpitala Powiatowego w Chmielniku.

W ramach zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku" wykonano modernizację istniejącej części budynku szpitala - Izby przyjęć, którą powiązano komunikacyjnie z nowobudowanym jednokondygnacyjnym budynkiem. Pomieszczenia w dobudowanej części budynku stanowią wyodrębnione części, funkcjonalnie powiązane z jednej strony z nową izbą przyjęć, z drugiej ze skrzydłem budynku, gdzie znajdują się oddziały łóżkowe (wewnętrzny na parterze i chirurgiczny na piętrze). W budynku Szpitala znajdują się pomieszczenia: izby przyjęć, bloku operacyjnego, diagnostyki obrazowej oraz pomieszczenia techniczne - wentylatornia. Modernizacji poddano również wejście główne do szpitala. Na poddaszu istniejącego budynku oddziałów wewnętrznego i chirurgii usytuowano wentylatornię.

 

Powierzchnia zabudowy nowego budynku wynosi 894m2

Powierzchnia przebudowy w istniejących budynkach wynosi 389m2.

Powierzchnia użytkowa wynosi 1069,40m2.

Kubatura nowego budynku wynosi 3678,00 m3.

 

Powierzchnie użytkowe poszczególnych działów:

·         blok operacyjny - 209,6 m2

·         izba przyjęć - 158,1 m2

·         diagnostyka obrazowa - 237,7 m2

 

W bloku operacyjnym wydzielono m.in. pomieszczenia:

·         dwie sale operacyjne,

·         zespół szatniowo – umywalniowy,

·         pomieszczenie przygotowania personelu,

·         pomieszczenie wstępnej dezynfekcji sprzętu,

·         pokój socjalny.

 

W ramach działu diagnostyki laboratoryjnej wydzielono m.in. pomieszczenia:

·         gabinet usg

·         pracownia rtg: gabinet, sterownia, ciemnia, dwie kabiny przygotowania pacjentów

·         pracownia badań endoskopowych: gabinet badań dolnego odcinka przewodu pokarmowego, gabinet badań górnego odcinka przewodu pokarmowego, zmywalnia, pokój wybudzeń

 

Obiekt został wyposażony w przyłącza wod-kan i energetyczne oraz instalacje wewnętrzne, w tym: wod-kan, c.o. i c.t., wentylacji i klimatyzacji, gazy medyczne, elektryczne, m.in.: instalacja gniazd wtyczkowych, oświetlenie podstawowe i rezerwowe, bateria centralnego oświetlenia awaryjnego, połączenia wyrównawcze, odgromowa i uziemiająca oraz teletechniczne: okablowanie strukturalne, system sygnalizacji pożaru, system kontroli dostępu, system przywoławczy i zajętości pomieszczeń, telewizja użytkowa

 

Na podstawie przedstawionych dokumentów, po zapoznaniu się z zakresem rzeczowym i kontroli obiektu komisja stwierdziła:

a)      Roboty budowlane wykonane zostały w czasie od 15.02.2010r. do 22.02.2013r. w sposób poprawny i zgodnie z Dokumentacją Techniczną;

b)      Roboty zostały zakończone w terminie;

c)      Jakość robót ocenia się na dobrą;

d)      Teren został uporządkowany;

e)      Wykonawca przekazał dokumentację techniczną wraz z atestami, deklaracjami, aprobatami i instrukcjami obsługi wbudowanych urządzeń;

f)       Wykonawca udzielił gwarancji na roboty budowlane na okres 36 miesięcy oraz na zainstalowane urządzenia 24 miesiące od daty odbioru końcowego inwestycji.

 

Fot. Sebastian Papucki

Udostępnij