BIP

BIP

Medyczny Portal Informacyjny

Starostwo Powiatowe w Kielcach

 

Inplamed

inplamed województwa świętokrzyskiego

UE

UE

Adres

 • Nasz adres
  Szpital Powiatowy w Chmielniku
  ul. Kielecka 1-3
  26-020 Chmielnik
  województwo świętokrzyskie
 •  

Kontakt Biuro

 

 • Administracja
  tel./fax: 41 354 21 36
 •  
 • Izba przyjęć
  tel. 41 354 20 17
 •  
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
  tel. 41 354 43 90
 •  
 • Oddział Chirurgiczny
  tel. 41 354 24 79
 •  
 • Rejestracja do Poradni
  tel. 41 354 30 23

Szpital Powiatowy w Chmielniku poszukuje kandydata na stanowisko: informatyk

Dostępność:

Szpital Powiatowy w Chmielniku poszukuje kandydata na  stanowisko: informatyk

Wymiar etatu:1

Miejsce wykonywania pracy:Chmielnik

Główne obowiązki:

 1. Administracja systemów operacyjnych i aktualizacja oprogramowania użytkowego na stacjach roboczych i serwerach Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI),
 2. Administracja bazami danych SSI,
 3. Wykonywanie kopii bezpieczeństwa SSI,
 4. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania infrastruktury sieciowej SSI,
 5. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania poczty przychodzącej i wychodzącej SSI,
 6. Nadzór techniczny i administrowanie strona internetową Szpitala,
 7. Nadzór techniczny nad bieżącym utrzymaniem: Biuletynu Informacji Publicznej, Systemu Internetowej Rejestracji Pacjenta, centrali telefonicznej wraz z urządzeniami telefonicznymi - Szpitala,
 8. Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.
 9. Kontrola legalności oprogramowania zainstalowanego na komputerach Szpitala,
 10. Bieżące utrzymywanie właściwego stanu serwerowni i sieci internetowej Szpitala,
 11. Rozwiązywanie bieżących problemów w sprawnym funkcjonowaniu sieci i innej infrastruktury informatycznej Szpitala,
 12. Utrzymywanie kontaktów z dostawcami usług internetowych do Szpitala,
 13. Nadzór nad podpisywaniem umów związanych z usługami internetowymi,
 14. Usuwanie usterek technicznych i eksploatacyjnych sprzętu komputerowego,
 15. Ochrona danych osobowych.

Wykształcenie: wyższe o specjalności informatycznej

Wymagania konieczne:

 1. minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie informatyka,
 2. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,
 3. umiejętność obsługi baz danych Oracle, MS SQL, My SQL,
 4. umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych,
 5. umiejętność kształtowania i monitorowania ruchu w sieci,

Wymagania pożądane:

 1. znajomość systemu Microsoft Windows Server 2008 R2,
 2. doświadczenie z obsługą oprogramowania medycznego,
 3. znajomość środowiska vmware,
 4. znajomośc Symantec Backup Exec ,
 5. ukończone kursy informatyczne z systemów operacyjnych (Windows, Linux),,
 6. znajomość aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
 7. umiejętność analitycznego myślenia oraz jasnego formułowania wniosków,
 8. kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów,
 9. umiejętność pracy zespołowej oraz organizacji pracy własnej.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 3. list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie lub złożenie osobiście dokumentów w terminie do dnia  20 grudnia  2012  r. do godz. 13:00, na adres:

Szpital Powiatowy w Chmielniku

26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1-3
Samodzielne Stanowisko ds. Pracowniczych,

z dopiskiem: oferta pracy - DSPP/1/42

Informacje telefoniczne pod nr  41- 354-21-36

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Szpitala).
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Rozmowy wstępne z kandydatami rozpoczną  się w dniu 21 grudnia 2012 roku od godz. 9:30, a zakwalifikowani kandydaci zostaną o tym poinformowani.

 

Chmielnik, dnia 13 grudnia 2012 roku

 

Pliki do pobrania:

Udostępnij